کلیپ های راهنمایی کار با مدرسه مجازی

 

 

فیلم  آموزشی کم حجم کردن ویدئوها

 

 

 

فیلم آموزشی نحوه بارگذاری فایل صوتی

 

 

فیلم آموزشی نحوه بارگذاری فایل های تصویری

 

 

 

فیلم آموزشی نحوه بارگذاری تکلیف